Laerskool Eversdal,
Stepping Stones, Durbanville
7550

Tel: 021 976 8134
Epos:


AANSOEKDOKUMENTE (2017) / APPLICATION FORMS (2017)
 DEKBRIEF AFR 2017  COVERING LETTER ENG 2017
 VOEDER AREAS AFRIKAANS 2017  FEEDER AREAS ENG 2017
 AANSOEKVORM 2017  APPLICATION FORM 2017
 AANSOEKE BUITEGEBIED 2017  APPLICATIONS OUTSIDE THE AREA 2017
 DEBIETORDERVORM 2017 DEBIT ORDER FORM AFR_ENG 2017
 NASORG AANSOEKBRIEF GR 1 2017  AFTER CARE LETTER GR 1 2017
 EVERNASORG PAMFLET 2017  AFTERCARE PAMPHLET 2017
 TOELATINGSBELEID /ADMISSIONS POLICY
VIR MEER INLIGTING SKAKEL VIR MEV. A. TALJAARD
(021) 976-8134 OF E-POS
SKOOL SE BANKBESONDERHEDE/SCHOOL’S BANKING DETAILS:

ABSA BANK
REKENINGNO./ACC. NUMBER:     1410490664
TAKKODE / BRANCH CODE: 632005
GEBRUIK U KIND SE NAAM EN VAN AS VERWYSING!
PLEASE USE YOUR CHILD’S NAME AND SURNAME AS REFERENCE!

 

PLATINUM SPONSORS
Click on photo for link to
sponsor website.
NAVIGASIE
 
Tuisblad
Aansoek om toelating
Kalender
Kommunikasie
Gallery
Blogs
Kontak
BLOGS
 
Eversdal General Blog
Headmaster
Curriculum
Grades
Sport
Culture
VOLG ONS
 


KONTAK ONS
 
Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville

Tel: 021 976 8134
Epos:

Website Design by Revenge Designs