Laerskool Eversdal,
Stepping Stones, Durbanville
7550

Tel: 021 976 8134
Epos:


EVERJAS:

Everjastye verander na die volgende dae:

Mondays/Maandae: 07:30 – 9:00 & 13:00 – 14:30
Tuesdays/Dinsdae: 07:30 – 09:00 & 13:00 – 14:30
Woensdae/Wednesdays: 16:00 – 18:00
Donderdae/Thursdays: CLOSED
Vrydae/Fridays: CLOSED

Kontak:

Gene Coetzer and  Yolande du Plessis
(021) 976 3125 gedurende winkelure
everjas@eversdal.org.za

Bankbesonderhede:

Naam: Consolidi Trust T/A Everjas
Tak: NEDBANK, The Bridge, Bellville
Takkode: 103610 or Universal Code 198765
Rekeningno: 1036376656
Verwysing: Leerder se naam en van

EVERJAS PRYSLYS 2019

KLEREBELEID

Jas1  Jas2

PLATINUM SPONSORS
Click on photo for link to
sponsor website.
NAVIGASIE
 
Tuisblad
Aansoek om toelating
Kalender
Kommunikasie
Gallery
Blogs
Kontak
BLOGS
 
Eversdal General Blog
Headmaster
Curriculum
Grades
Sport
Culture
VOLG ONS
 


KONTAK ONS
 
Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville

Tel: 021 976 8134
Epos:

Website Design by Revenge Designs