Laerskool Eversdal,
Stepping Stones, Durbanville
7550

Tel: 021 976 8134
Epos:


EVERAKSIE:

Die Everaksie is ‘n ouervereniging wat daarop ingestel is om die ouerbetrokkenheid te ontwikkel en te handhaaf deur ‘n deelnemende ouerkorps te vestig en uit te bou. Hierdie groep toegewyde ouers bied kwaliteit funksies aan waarheen alle Everouers en Evers kan kom om hulself uit te leef. Alhoewel hulle fondse insamel tot voordeel van die skool, is hulle betrokke by meer as net fondsinsamelings.

Die Everaksie is ‘n positiewe forum vir ouers, waar hulle aktief kan deelneem aan die gebeure rakende Laerskool Eversdal en waar vriendskappe gevorm word. Deur hierdie voorbeeld te stel, leer die kinders hoe om deel van ‘n gemeenskap te wees wie se enigste oogmerk is om almal te bevoordeel.

DSC_85155  DSC_85677  IMG_1688

PLATINUM SPONSORS
Click on photo for link to
sponsor website.
NAVIGASIE
 
Tuisblad
Aansoek om toelating
Kalender
Kommunikasie
Gallery
Blogs
Kontak
BLOGS
 
Eversdal General Blog
Headmaster
Curriculum
Grades
Sport
Culture
VOLG ONS
 


KONTAK ONS
 
Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville

Tel: 021 976 8134
Epos:

Website Design by Revenge Designs