Laerskool Eversdal,
Stepping Stones, Durbanville
7550

Tel: 021 976 8134
Epos:


 SKOOLFONDS / SCHOOL FEES 2019
Maandeliks R1985 x 10 (Feb. – Nov.)
Jaarfooi R19 850 – 3% korting indien betaal
voor/op 28/02/2019 = R19 254
DEBIETORDERVORM 2019
MUSIEK / MUSIC 2019
9 individuele lesse per kwartaal R850 per kwartaal
18 individuele lesse per kwartaal R1700 per kwartaal
9 groeplesse per kwartaal R615 per kwartaal
ABSA
ACC: 1410490664
BRANCH CODE: 632005

BAIE BELANGRIK / VERY IMPORTANT!!Gebruik asb. leerder se naam en van as verwysing.

Please use your child’s name and surname as reference.

Skaakfooie – R600 per jaar vooruitbetaalbaar

NASORGFOOI / AFTERCARE FEES
Maandeliks/Monthly R1250 x 10 (Feb. Nov.)
Per Jaar/Per Year R12,500 – 5 % korting indien betaal teen  28/02/2019 = R11 875
Voorsorg/Morning Care R190 per month / per maand x 10 (Feb – Nov) (06:30 – 07:45)
Vakansiesorg/Holiday Care R110 per dag ekstra
CONSOLIDI TRUST
NEDBANK BELLVILLE 103610
TJEK NO. 1036376648
Gebruik asb. u kind se naam en van as verwysing / Please use your child’s name and surname as reference.

 

PLATINUM SPONSORS
Click on photo for link to
sponsor website.
NAVIGASIE
 
Tuisblad
Aansoek om toelating
Kalender
Kommunikasie
Gallery
Blogs
Kontak
BLOGS
 
Eversdal General Blog
Headmaster
Curriculum
Grades
Sport
Culture
VOLG ONS
 


KONTAK ONS
 
Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville

Tel: 021 976 8134
Epos:

Website Design by Revenge Designs