Laerskool Eversdal,
Stepping Stones, Durbanville
7550

Tel: 021 976 8134
Epos:Laerskool Eversdal, Stepping Stones, Durbanville, 7550

Tel: 021 976 8134
Epos: info@eversdal.org.zaLugfoto
EVERkilo4
STEM_LEGO-1024x402
Veld-2-1-1024x418
STEM2-1024x512-1024x512
Tennis-1-1024x418
previous arrow
next arrow

EVERNASORG: (Besit en Bestuur deur Consolidi Trust)

EVERNASORG lewer ‘n toegewyde diens aan werkende ouers deur ondersteuning te verleen met betrekking tot die fisieke, akademiese en algemene versorging van hul kinders in ’n veilige en kindervriendelike omgewing.

Leerders word gestuur na buitemuurse aktiwiteite en sportoefeninge op die skoolgronde na aanleiding van die individuele leerders se programme en voorkeure.

Omdat die leerders se veiligheid baie belangrik is, word baie streng beheer toegepas met betrekking tot beweging op die perseel. EVERNASORG is ‘n gelukkige en vriendelike tuiste waar leerders ook speel en sosialiseer in ‘n gesonde en veilige omgewing.

TOELATINGSVEREISTES

*Slegs leerders van Laerskool Eversdal

*Doen aansoek by die skool of Evernasorg

TYE EN DIENSTE

*Maandag tot Vrydag: 13:15 -18:00

*Middagete en versnaperinge ingesluit

*Toesig oor leerders, insluitende huiswerk

*Leerders word na skoolsport gestuur

*Ouers moet Evernasorg inlig rakende betaalde aktiwiteite

*Skoolvakansies (bykomende diens): 07:30-18:00, middagete, versnaperinge en aktiwiteite ingesluit

*Openbare- en skoolvakansiedae gesluit

*Evernasorg sluit om 18:00

*Fooie word gehef indien leerders na 18:00 afgehaal word

KLEREDRAG

*Moet gepas wees om in te speel

*Alle items moet duidelik gemerk wees

*Leerders moet verantwoordelikheid neem t.o.v. klere en besittings

AFHAAL VAN LEERDERS

*Slegs deur persone soos gereël met Evernasorg

*Leerders mag nie perseel verlaat op hul eie nie

*Ouers moet uitteken wanneer leerders afgehaal word

AFWESIGHEID

*Evernasorg moet in kennis gestel word wanneer leerder afwesig is

ONTSPANNING

*Leerders speel binne afgebakende speelareas

*Opsionele DVD

*Tablette slegs op Vrydae.

DISSIPLINE

*Leerders ontvang duidelike riglyne

*Erkenning van goeie gedrag

*Indien leerders hul aan wangedrag skuldig maak, sal die aangeleentheid opgevolg word / na die   skool verwys word /ouers gekontak word

*Selfoonbeleid: leerders mag slegs gebruik vir nood onder toesig op vasgestelde plekke

VASLEGGINGSGELEENTHEID

*Gr 1 – 7 vanaf 15:00 – 15:45 Maandae tot Donderdae

*Meer tyd vir leerders soos nodig

*Toesighouers aanwesig tydens vaslegging, maar ouers bly verantwoordelik vir finale kontrole

PLATINUM SPONSORS
Click on photo for link to
sponsor website.
NAVIGASIE
 
Tuisblad
Aansoek om toelating
Kalender

 
Kommunikasie
Gallery
Kontak
VOLG ONS
 
KONTAK ONS
 
Laerskool Eversdal,
Stepping Stones, Durbanville

Tel: 021 976 8134
Epos:
VOLG ONS
 
KONTAK ONS
 
Laerskool Eversdal,
Stepping Stones, Durbanville

Tel: 021 976 8134
Epos:

Website Design by Revenge Designs