Laerskool Eversdal,
Stepping Stones, Durbanville
7550

Tel: 021 976 8134
Epos:Laerskool Eversdal, Stepping Stones, Durbanville, 7550

Tel: 021 976 8134
Epos: info@eversdal.org.zaLugfoto
EVERkilo4
STEM_LEGO-1024x402
Veld-2-1-1024x418
STEM2-1024x512-1024x512
Tennis-1-1024x418
previous arrow
next arrow

GRONDSLAGFASE

Eversdal het ‘n baie spesifieke visie en missie waarna gestreef word. Die akademiese benadering vloei dus daaruit voort.

Elke kind wat sy of haar voetjie oor die drumpel van die Laerskool Eversdal sit, is uniek en spesiaal en word daarom as ‘n individu behandel. Dit is elke kind se reg om binne ‘n veilige omgewing en stimulerende atmosfeer, intellektueel, emosioneel, fisiek en sosiaal te ontwikkel en persoonlik te groei.

Die Nasionale Kurrikulum word gevolg, maar die inhoud word om die leerders se belangstellings en leefwêreld gebou. In die klaskamer is die onderwyser die gids wat die leerders se natuurlike nuuskierigheid gebruik om die leerstof te ontsluit. Die onderwyser is die bron van kennis en verskaf die vaardighede om nuwe kennis te verwerf. Hierdie kindgesentreerde aanslag lei tot innerlik gemotiveerde leerders wie se natuurlike nuuskierigheid ingespan word om hul passie vir leer te  stimuleer. Aktiewe leer vind dus op ‘n ontspanne manier plaas. Hulle word aangemoedig om binne hierdie leeromgewing met selfvertroue te kan ontdek, kanse te waag en hul opinies te lug. Tegnologie, soos rekenaars, iPads en witborde, word nie as ‘n toevoeging tot  die akademie gesien nie, maar as middels om leer te verryk en leerstof toe te lig. Leerders leer vaardighede aan terwyl hul met die kurrikulum omgaan.

Die akademie is nou verweef met die skool se waardeprogram. Gesindheid, vaardighede en waardes loop soos ‘n goue draad deur al die vakke wat aangebied word.

Kritiese denke, probleemoplossingsvaardighede en respek word daagliks sonder omhaal op alle gebiede geïntegreer om te verseker dat ons kinders hulself eendag in die samelewing sal kan handhaaf.

PLATINUM SPONSORS
Click on photo for link to
sponsor website.
NAVIGASIE
 
Tuisblad
Aansoek om toelating
Kalender

 
Kommunikasie
Gallery
Kontak
VOLG ONS
 
KONTAK ONS
 
Laerskool Eversdal,
Stepping Stones, Durbanville

Tel: 021 976 8134
Epos:
VOLG ONS
 
KONTAK ONS
 
Laerskool Eversdal,
Stepping Stones, Durbanville

Tel: 021 976 8134
Epos:

Website Design by Revenge Designs