Laerskool Eversdal,
Stepping Stones, Durbanville
7550

Tel: 021 976 8134
Epos:Laerskool Eversdal, Stepping Stones, Durbanville, 7550

Tel: 021 976 8134
Epos: info@eversdal.org.zaLugfoto
EVERkilo4
STEM_LEGO-1024x402
Veld-2-1-1024x418
STEM2-1024x512-1024x512
Tennis-1-1024x418
previous arrow
next arrow

INTEGRASIE VAN TEGNOLOGIE

Hoekom tablette?

Onderwys moet nie die tablet beskou as ‘n stoorplek vol toepassings om te probeer voldoen aan elke moontlike behoefte nie, maar eerder as ‘n draagbare media- en inligtingsbron as toevoeging tot die kurrikulum om leerders te stimuleer op elkeen se persoonlike vlak waarin hy/sy gemaklik en konstruktief kan funksioneer. Die onderwyser word bemagtig met ‘n hulpbron waarmee hy/sy elkeen van sy/haar leerders kan bereik, sonder om individuele aandag aan elkeen van die leerders op ‘n gelyke stadium te gee. 

In die moderne klaskamer is onderrig kindgesentreerd en nie die tradisionele eenrigtingkommunikasiemodel nie. Elke leerder is aktief betrokke by die leerproses op die kind se vlak van vermoë en daarom is die tablet ook juis ‘n uitstekende differensiasie onderrigmiddel. Die tablet maak ook onmiddellike en idividuele visuele terugvoering moontlik vir leerders om by mekaar te leer. Hierdie nuwe aktiewe wyse van leer moedig samewerking tussen  leerders aan om aan uitdagings en kreatiewe probleemoplossings te werk. Die sukses van die tablet in die klaskamer is die ontwikkeling van vaardighede wat elke leerder in staat sal stel om meer analitiese, kritiese en kreatiewe denkers te wees.

Tabletonderrig bemagtig leerders om hulself opvoedkundig te versterk deur hul eie inhoud te skep, dit d.m.v. verskillende mediums te kommunikeer en met ander leerders, van regoor die wêreld,  saam te werk.  Die voordele wat hierdie onderrighulpmiddel vir die onderwyser inhou, is eindeloos.

PLATINUM SPONSORS
Click on photo for link to
sponsor website.
NAVIGASIE
 
Tuisblad
Aansoek om toelating
Kalender

 
Kommunikasie
Gallery
Kontak
VOLG ONS
 
KONTAK ONS
 
Laerskool Eversdal,
Stepping Stones, Durbanville

Tel: 021 976 8134
Epos:
VOLG ONS
 
KONTAK ONS
 
Laerskool Eversdal,
Stepping Stones, Durbanville

Tel: 021 976 8134
Epos:

Website Design by Revenge Designs