Laerskool Eversdal,
Stepping Stones, Durbanville
7550

Tel: 021 976 8134
Epos:Laerskool Eversdal, Stepping Stones, Durbanville, 7550

Tel: 021 976 8134
Epos: info@eversdal.org.zaLugfoto
EVERkilo4
STEM_LEGO-1024x402
Veld-2-1-1024x418
STEM2-1024x512-1024x512
Tennis-1-1024x418
previous arrow
next arrow

VAN SCHALKWYK LEERDERSORG SENTRUM

By Laerskool Eversdal is ons kinders vir ons kosbaar. Daarom koester ons hulle met doelbewuste ondersteuningsaksies.

Ons het stelsels, programme en dienste in plek wat gesonde sosiale interaksie met maats, ‘n ondersteunende leeromgewing en sinvolle deelname en samewerking met ouers bewerkstellig. Kinders voel gerespekteerd, is vol selfvertroue en veillig. Sodoende kan hulle volle potensiaal ontgin word.

Ondersteuning begin heel eerste in die klaskamer tussen die leerders en hulle onderwysers. Hier skep ons ‘n atmosfeer waar kinders se agtergrond en kultuur erken en waardeer word. Ons erken en respekteer die verskille in ons leerders ten opsigte van ouderdom, geslag, kultuur, taal, klas en gestremdhede. Ons fokus op kinders se positiewe eienskappe en talente en word bewus van hulle spesifieke behoeftes en intelligensies. Ons verstaan die geweldige eise van die samelewing en die impak hiervan op ons kinders se lewens. Ons hoor wanneer kinders met woorde en dade uitroep om ondersteuning, sorg, bystand en liefde.

Besluite aangaande spesifieke en meer intensiewe ondersteuning word gemaak tydens spangesprekke. Afhangend van die soort sorg wat benodig word, kan die volgende rolspelers deel uitmaak van hierdie span: klasonderwyser/es, ouers, adjunkhoof of skoolhoof, sowel as ‘n verskeidenheid van terapeute en/of sielkundiges soos benodig.

Tans funksioneer hierdie breë basis van ekstra bystand baie effektief in ‘n goed toegeruste sentrum vir leerdersorg. Die fokus van die sentrum is om aan alle leerders akademiese-, sosiale-, emosionele en maatskaplike ondersteuning te bied. Hierdie intervensies word deurlopend deur spangesprekke, met alle rolspelers, opgevolg. Vordering word so gemonitor.

Behalwe bogenoemde, is ‘n groot aantal van ons personeel gedurende die middagprogram betrokke by didaktiese bystand. ‘n Aparate ondersteuningsklas fokus verder op die spesifieke behoeftes in ekstra Tale- en Wiskundeondersteuning van ons Grondslagfase-leerders.

Leerders het ook toegang tot privaat remediërende onderrig, arbeidsterapie, spraak- en taalterapie, asook spesifieke sielkundige en maatskaplike spesialiste.

PLATINUM SPONSORS
Click on photo for link to
sponsor website.
NAVIGASIE
 
Tuisblad
Aansoek om toelating
Kalender

 
Kommunikasie
Gallery
Kontak
VOLG ONS
 
KONTAK ONS
 
Laerskool Eversdal,
Stepping Stones, Durbanville

Tel: 021 976 8134
Epos:
VOLG ONS
 
KONTAK ONS
 
Laerskool Eversdal,
Stepping Stones, Durbanville

Tel: 021 976 8134
Epos:

Website Design by Revenge Designs