Laerskool Eversdal,
Stepping Stones, Durbanville
7550

Tel: 021 976 8134
Epos:Laerskool Eversdal, Stepping Stones, Durbanville, 7550

Tel: 021 976 8134
Epos: info@eversdal.org.zaLugfoto
EVERkilo4
STEM_LEGO-1024x402
Veld-2-1-1024x418
STEM2-1024x512-1024x512
Tennis-1-1024x418
previous arrow
next arrow

RIGLYNE

WAAROM NEEM ONS AAN SPORT DEEL?

Ons neem aan sport deel vir gesonde ontspanning en genot.  Kinders behoort elke dag aktief te wees.  Fisiese aktiwiteite stimuleer groei en lei tot verbeterde fisiese en emosionele gesondheid.  Navorsing het getoon dat die belangrikheid van fisiese aktiwiteite vir kinders belangriker as ooit is.  Vir Eversdal is sport veel meer as net oefening, aangesien dit bydra tot ‘n kind se sielkundige en sosiale ontwikkeling.  Die sportveld skep vir ons kinders ‘n omgewing waar hulle leer om te oorleef (“cope”), aan te pas en om in spanverband te funksioneer.  Dit is alles belangrike vaardighede wat ons leerders moet aanleer om in die volwasse wêreld te kan funksioneer.

MISSIE:

Laerskool Eversdal is daartoe verbind om sover moontlik die beste sportomgewing en -fasiliteite beskikbaar te stel, sodat elke kind in die skool daartoe in staat sal wees om die sport van sy/haar keuse te beoefen, terwyl hy/sy deur kwaliteit afrigting en leiding bygestaan word.  Hierdie onderneming is daarop ingestel om aan alle leerders – van die ambisieuse en talentvolle leerders wat tot die hoogste vlakke van deelname kan vorder, tot die leerders wat slegs sport op ‘n sosiale vlak wil geniet – sodanige geleenthede te skep.  Voorts is die sportafrigters daartoe verbind om ‘n omgewing te skep waarbinne elke leerder aangemoedig word om in die regte gees en met die korrekte etiket deel te neem.

EVERSDAL SPORTFILOSOFIE

 • Die hoofdoel van sport is die genot daarvan. Leerders moet deelname geniet.
 • Sport is instrumenteel om kinders te leer hoe om lewenssituasies te hanteer.
 • Afrigters moet tyd maak en geleenthede skep om te eksperimenteer, om sukses te vier, om foute te maak, om gevolge te dra en daardeur te leer.
 • Leerders is kinders en het nie die ondervinding en spesialiskennis wat volwassenes het nie
 • Sport het te doen met die ontwikkeling van leerders, afrigters, opvoeders, ouers en toeskouers.
 • Om ‘n wedstryd te verloor, is net so belangrik vir persoonlike ontwikkeling as wat ‘n oorwinning is. Om te verloor, verg emosionele beheer en konstruktiewe denke.

SPORTDOELWITTE VAN DIE SKOOL: 

 • Om ‘n gesonde balans tussen prestasie en deelname te bewerkstellig
 • Om massadeelname in verskeie skoolsporte aan te moedig
 • Om ‘n liefde vir, en genotvolle ervaring van skoolsport te kweek
 • Om goeie sportmanskap, kameraderie en deursettingsvermoë aan te leer
 • Om sportvaardighede aan te leer
 • Om kwaliteitafrigting te verseker deur van die mees toepaslike afrigtingstegnieke, -kursusse en -klinieke gebruik te maak
 • Om ons leerders se talente te identifiseer en te ontwikkel
 • Om die beeld van ons skool te bevorder deur op kernwaardes te fokus, soos
 • Integriteit;
 • Respek;
 • Dissipline en
 • Geloof

AMPTELIKE SKOOLSPORTE:

Die Beheerliggaam bepaal die skool se amptelike sportaanbod.  Hierdie sportaanbod word deur die skool georganiseer, kry befondsing van die skool uit die jaarlikse begroting en maak ook deel uit van die skool se Erkenningsbeleid.

 • Atletiek 
 • Skaak (‘n addisionele fooi van R220 per kwartaal) 
 • Krieket 
 • Landloop 
 • Hokkie (Seuns & Dogters)
 • Netbal 
 • Rugby 
 • Swem 
 • Tennis
PLATINUM SPONSORS
Click on photo for link to
sponsor website.
NAVIGASIE
 
Tuisblad
Aansoek om toelating
Kalender

 
Kommunikasie
Gallery
Kontak
VOLG ONS
 
KONTAK ONS
 
Laerskool Eversdal,
Stepping Stones, Durbanville

Tel: 021 976 8134
Epos:
VOLG ONS
 
KONTAK ONS
 
Laerskool Eversdal,
Stepping Stones, Durbanville

Tel: 021 976 8134
Epos:

Website Design by Revenge Designs